Algemene informatie

Speeldagen

senioren di 20:00-22:00 uur (training en vrij spelen) vr 20:00-22:30 uur (competitie en vrij spelen) junioren di 19:00-20:00 uur (training) za 09:00-12:00 uur (training en vrij spelen)

Trainers & Begeleiding

Arless Tjin-Asjoe jeugd en senioren op dinsdagavond Arless Tjin-Asjoe jeugd op zaterdagochtend Jeugdbegeleiding: Wouter van Harten Wilco Hermus Arnold Manhoudt Suzanne van der Waal

Locatie

Sporthal Rijneveen Rembrandtlaan 40 2665 XG Bleiswijk 010 511 0763 Dinsdagavond, vrijdagavond en zaterdagochtend

Contributie

senioren
€ 271,- (inclusief training)
€ 45,- (competitietoeslag per competitie)

junioren
€ 208,- (inclusief training en inclusief deelname competitie)

inschrijfgeld
€ 15,-

Informatie en inschrijven lidmaatschap

Download een inschrijfformulier

Opzeggen lidmaatschap
Indien je het lidmaatschap bij de vereniging voor het volgende seizoen wilt beëindigen, dan dien je het lidmaatschap voor 1 augustus van het lopende seizoen op te zeggen. Leden die na 1 augustus opzeggen, worden pas voor het daaropvolgende seizoen afgemeld en zijn derhalve over het eerstvolgende seizoen nog de volledige contributie verschuldigd.

Opzegging kan schriftelijk worden gedaan, per brief of per e-mail. De opzegging dient te worden verstuurd naar het secretariaat.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

 

Secretariaat

Postbus 90 2665 ZH Bleiswijk 06-30927280 Mail: secretaris@bcflyover.nl
Top