Geschiedenis

1972

Eerst officiële notuleringen oprichting badmintonafdeling binnen de omni-vereniging Weidevogels.

Het bestuur was als volgt:
voorzitter: S.J. Vollema
alg. adjunct: A. Dijkstra
secretaris / penningmeester: J. Bergmann

Aantal leden: 30

Zaalhuur: f 15,- per uur per maand
Contributie: f 9,- per lid per maand

Locatie: IJsvogellaan


1974

Toetreding tot de Nederlandse Badminton Bond (NBB).


1976

Wachtlijst voor nieuwe leden!

En invoering derde speelavond in de week.

Het bestuur was als volgt:

voorzitter: Kees Pannekoek
alg. adjunct: Dick Passchier
secretaris: Tineke Barendregt
penningmeester: Reneé Rosema
wedstrijdsecretaris: Jo in ’t Veen
jeugdzaken: Ellen van de Broek


1979

Eerste uitgave clubblad binnen omni-vereniging Weidevogels.

Voorloper van ons 3B-hoektoernooi te weten een gezamelijk gezelligheidstoernooi met P.I.P. uit Berkel en Nerash uit Bergschenhoek.


1980

Eerste training van Marion Nieuwenhuijsen-Kater.

Aantal leden: 150


1982

Eerste introductie van een bulletin met alleen badmintonzaken.

Aantal leden: 190


1983

Bert Looijen volgt voorzitter Ton van de Broek op met de mededeling dat hij dit voor twee jaar zal doen.

voorzitter:Bert Looijen
alg. adjunct: Ton Salomon
secretaris: Lia Elshout
penningmeester: Truus Heystek
wedstrijdsecretaris: Cora Cetting
jeugdzaken: Jacques Voorn


1984

Verhuizing van sportzaal Lijsterlaan naar sporthal Rijneveen.


1986

Enerverend jaar:

15-jarig jubileum gevierd

sprake van opheffing van omnivereniging Weidevogels

gehele bestuur aftredend

negatief saldo op de balans: f 10.000,-

Aantal leden: 160


1987

Oprichting BC Fly Over uit omni-vereniging.

Contributie senioren: f 210,-

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Bert Looyen
Vice voorzitter: Ron Salomon
Secretaris: Margot Rol-Hoenderop
Penningmeester: Dick van Veen
Wedstrijdsecretaris: Marian Berg
Jeugdzaken: Karin Hendriks

Marian Berg treedt af als wedstrijdsecretaris. Zij wordt opgevolgd door Pieter van der Ham.

Margot Rol-Hoenderop treedt af als secretaris. Zij wordt opgevolgd door Edith van Oers.

Het nieuwe Bestuur is als volgt:

Voorzitter: Bert Looyen
Vice-voorzitter: Ron Salomon
Secretaris: Edith van Oers-Velberg
Penningmeester: Dick van Veen
Wedstrijdsecretaris: Pieter van der Ham
Jeugdzaken: Karin Hendriks


1988

Aftreden Bert Looyen na 6 jaar voorzittersschap. Hij wordt opgevolgd door Ron Salomon.

Frits Veenman volgt Ron Salomon op als vice-voorzitter.

Het nieuwe Bestuur is als volgt:

Voorzitter: Ron Salomon
Vice-voorzitter: Frits Veenman
Secretaris: Edith van Oers-Velberg
Penningmeester: Dick van Veen
Wedstrijdsecretaris: Pieter van der Ham
Jeugdzaken: Karin Hendriks

12 leden worden geroyeerd wegens wanbetaling van hun contributie.


1989

Eerste 3B-hoektoernooi gehouden op 17 en 18 maart.

De toernooicommissie bestond uit:

Dick van Veen
Frits Veenman
Pieter van der Ham
Robert van Veen
Pedro Fijan
Kees Bos


1990

Frits Veenman volgt Ron Salomon op als voorzitter.

Invoering jaarlijks bestuursetentje.

Pieter van der Ham treedt af als wedstrijdsecretaris. Hij wordt opgevolgd door Jeannette Deussen.

Ton Deussen volgt Frits Veenman op als vice-voorzitter.

Het nieuwe Bestuur is als volgt:

Voorzitter: Frits Veenman
Vice-voorzitter: Ton Deussen
Secretaris: Edith van Oers-Velberg
Penningmeester: Dick van Veen
Wedstrijdsecretaris: Jeanette Deussen
Jeugdzaken: Karin Hendriks


1991

Ton Deussen treedt af als vice-voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Frans Luyendijk.

Jeanette Deussen treedt af als wedstrijdsecretaris. Zij wordt opgevolgd door Pieter van der Ham.

Sonja Huizinga komt het Bestuur versterken met name om de recreantenbelangen te behartigen.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Frits Veenman
Vice-voorzitter: Frans Luyendijk
Secretaris: Edith van Oers-Velberg
Penningmeester: Dick van Veen
Wedstrijdsecretaris: Pieter van der Ham
Jeugdzaken: Karin Hendriks
Recreantenbelangen: Sonja Huizinga-de Jong

5 competitieteams: 4e klasse, 5e klasse, 8e klasse, 9e klasse, 9e klasse

In november 1991 verschijnt de eerste editie van de Fly Over Info. De redactie van de Fly Over Info bestaat uit Elianne Kooy en Sonja Huizinga.


1992

Dick van Veen wordt door Elianne Kooy opgevolgd als penningmeester.

Edith van Oers wordt opgevolgd door Astrid Bekker als secretaris.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Frits Veenman
Vice-voorzitter: Frans Luyendijk
Secretaris: Astrid Bekker
Penningmeester: Elianne Kooy
Wedstrijdsecretaris: Pieter van der Ham
Jeugdzaken: Karin Hendriks
Recreantenbelangen: Sonja Huizinga

Er wordt een ledenstop bij de jeugd ingelast. Er staan al 2 kinderen op de wachtlijst.

5 competitieteams: 3e klasse, 4e klasse, 7e klasse, 8e klasse, 8e klasse.

Door uitvallen van de beide dames in het 1e team wordt het 3e team teruggetrokken (het 2e team schuift door naar het eerste team en het 3e team schuift door naar het 2e team) met als resultaat:

4 competitieteams: 3e klasse, 4e klasse, 8e klasse, 8e klasse.


1993

Elianne Kooy en Sonja Huizinga verlaten de redactie van de Fly Over Info.

Eerste uitgave van het huidige clubblad onder leiding van Astrid Bekker. Samen met Karin Hendriks en Frans Luyendijk vormt ze de nieuwe redactie waarin de Fly Over Info wordt omgevormd tot het huidige boekje.

Frans Luyendijk treedt af als vice-voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Walter Rijnders.

Sonja Huizina treedt af als bestuurslid recreantenbelangen. Haar functie wordt opgeheven. De bestuursleden behartigen immers de belangen van alle leden.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Frits Veenman
Vice-voorzitter: Walter Rijnders
Secretaris: Astrid Bekker
Penningmeester: Elianne Kooy
Wedstrijdsecretaris: Pieter van der Ham
Jeugdzaken: Karin Hendriks

André van Spengen treedt toe tot de jeugdbegeleiding.

8 jeugdcompetitieteams

5 competitieteams senioren voor seizoen 1993/1994: 4e klasse, 5e klasse, 6e klasse, 8e klasse, 8e klasse.


1994

Niek van den Beukel neemt van Astrid Bekker het secretariaat over.

Astrid Bekker verlaat de redactie van de Fly Over Info. Niek van den Beukel, Carla Bloom en Rohin Mehra treden toe tot de redactie. Eind 1994 verlaat ook Frans Luyendijk de redactie.

Pieter van der Ham treedt af als wedstrijdsecretaris. Walter Rijnders zal als interim wedstrijdfunctionaris tijdelijk deze functie overnemen totdat iemand zich hiervoor aanmeldt. Daardoor zal hij tijdelijk zijn functie als vice-voorzitter neerleggen.

Arie den Uijl treedt toe tot het Bestuur als wedstrijdsecretaris. Walter Rijnders neemt zijn oude functie van vice-voorzitter weer terug.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Frits Veenman
Vice-voorzitter: Walter Rijnders
Secretaris: Niek van den Beukel
Penningmeester: Elianne Kooy
Wedstrijdsecretaris: Arie den Uijl
Jeugdzaken: Karin Hendriks

Rohin Mehra treedt toe tot de jeugdbegeleiding.


1995

Niko Koot treedt toe tot de redactie.


1996

Marjolein Idzes wordt vice-voorzitter.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Frits Veenman
Vice-voorzitter: Marjolein Idzes
Secretaris: Niek van den Beukel
Penningmeester: Elianne Kooy
Wedstrijdsecretaris: Arie den Uijl
Jeugdzaken: Karin Hendriks

Niek van den Beukel, Karin Hendriks en Carla Bloom verlaten de redactie van de Fly Over Info. De redactie wordt gevormd door Niko Koot en Rohin Mehra.


1997

Viering 10-jarig jubileum van Karin Hendriks als bestuurslid jeugdzaken.

Eerste editie recreantentoernooi

Niek van den Beukel treedt af als secretaris. Hij wordt opgevolgd door John Voorn.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Frits Veenman
Vice-voorzitter: Marjolein Idzes
Secretaris: John Voorn
Penningmeester: Elianne Kooy
Wedstrijdsecretaris: Arie den Uijl
Jeugdzaken: Karin Hendriks

Hidde Duivenvoorden treedt toe tot de jeugdbegeleiding.

Aantal leden: 106


1998

Het 10e 3B-Hoektoernooi vindt plaats. Pieter van der Ham stapt na 10 jaar uit de toernooicommissie.

Karin Hendriks (jeugdzaken) en Elianne Kooy (financiën) verlaten het bestuur.

Karin wordt door Hidde Duivenvoorden opgevolgd.

Elianne wordt door Peter Wiebenga opgevolgd.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Frits Veenman
Vice-voorzitter: Marjolein Idzes
Secretaris: John Voorn
Penningmeester: Peter Wiebenga
Wedstrijdsecretaris: Arie den Uijl
Jeugdzaken: Hidde Duivenvoorden

Aantal leden: 93


1999

Frits Veenman treedt af na een voorzitterschap van 9 jaar.

Aad Nieuwenhuijsen volgt Frits Veenman op als voorzitter.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Aad Nieuwenhuijsen
Vice-voorzitter: Marjolein Idzes
Secretaris: John Voorn
Penningmeester: Peter Wiebenga
Wedstrijdsecretaris: Arie den Uijl
Jeugdzaken: Hidde Duivenvoorden

Aantal leden: 92


2000

Marjolein Idzes treedt af als vice-voorzitter.

Marjolein wordt opgevolgd door Wilma den Uijl.

Arie den Uijl treedt af als wedstrijdsecretaris.

Arie wordt opgevolgd door Audrey Jager.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Aad Nieuwenhuijsen
Vice-voorzitter: Wilma den Uijl
Secretaris: John Voorn
Penningmeester: Peter Wiebenga
Wedstrijdsecretaris: Audrey Jager
Jeugdzaken: Hidde Duivenvoorden

Niko Koot verlaat na 6 jaar de redactie van de Fly Over Info.

Gemmeke Rutten, Janine van Rossum, Jan Kees van Bergen, Erik Frijters treden toe tot de seniorenredactie van de Fly Over Info.

Rozemarijn Brandhorst, Jacorine Brandhorst, Douglas van Oers en Michael van Oers treden toe tot de jeugdredactie van de Fly Over Info.

Aantal leden: 100


2001

Hidde Duivenvoorden (jeugdzaken) en Peter Wiebenga (penningmeester) stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe zittingstermijn en worden herkozen.

Vanwege financiële redenen en de geringe vraag naar speeltijd wordt de zaal op de dinsdagavond tot 22:30 uur gehuurd i.p.v. tot 23:00 uur.

Jan Kees van Bergen en Erik Frijters verlaten de seniorenredactie van de Fly Over Info

Rozemarijn Brandhorst, Jacorine Brandhorst, Douglas van Oers en Michael van Oers verlaten de jeugdredactie van de Fly Over Info.

Aantal leden: 80


2002

Angelique Vreugdenhil en Mariëtte Vreugdenhil treden toe tot de Jeugdredactie van de Fly Over Info.

Aad Nieuwenhuijsen en Rohin Mehra verlaten de eindredactie van de Fly Over Info. Zij worden opgevolgd door Gemmeke Rutten en Janine van Rossum. Jurgen Duivenvoorden en Mark van der Togt volgen Gemmeke Rutten en Janine van Rossum op als seniorenredactie. Bob van Alphen treedt toe tot de jeugdredactie.

Peter Wiebenga treedt af als penningmeester. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door Hidde Duivenvoorden.

John Voorn treedt af als secretaris. Hij wordt opgevolgd door Rohin Mehra.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Aad Nieuwenhuijsen
Vice-voorzitter: Wilma den Uijl
Secretaris: Rohin Mehra
Penningmeester: Hidde Duivenvoorden (interim)
Wedstrijdsecretaris: Audrey Jager
Jeugdzaken: Hidde Duivenvoorden

Aantal leden: 82


2003

Tristen Vreugdenhil treedt toe tot de Jeugdredactie van de Fly Over Info.

Herenteam 1 wordt nationaal kampioen tijdens de Districts Masters in Almere.

Hidde Duivenvoorden treedt af als (interim) penningmeester. Hij wordt opgevolgd door Elianne Hulst.

Audrey Jager treedt af als wedstrijdsecretaris. Zij wordt opgevolgd door Anouk Hengeveld.

Wilma den Uijl treedt af als vice-voorzitter. Zij wordt opgevolgd door Peter den Boer.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Aad Nieuwenhuijsen
Vice-voorzitter: Peter den Boer
Secretaris: Rohin Mehra
Penningmeester: Elianne Hulst
Wedstrijdsecretaris: Anouk Hengeveld
Jeugdzaken: Hidde Duivenvoorden

Aantal leden: 90


2004

Team 1 promoveert naar de 4e divisie landelijk. Team 3 en 4 degraderen naar de 5e klasse districts.

Heren 1 behaalt de derde plaats tijdens de Districts Masters in Almere. Heren 2 wordt kampioen in hun afdeling (klasse C).

Marion Nieuwenhuijsen stopt na 25 jaar als trainster bij BC Fly Over. Marion en Aad Nieuwenhuijsen krijgen de status van erelid.

Ruud Roso wordt de nieuwe trainer van Fly Over.

Hidde Duivenvoorden treedt af als consulent jeugdzaken. Hij blijft nog wel actief bij de jeugdbegeleiding.

Aad Nieuwhuijsen treedt af als (interim) voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Jorn Aagaard.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jorn Aagaard
Vice-voorzitter: Peter den Boer
Secretaris: Rohin Mehra
Penningmeester: Elianne Hulst
Wedstrijdsecretaris: Anouk Hengeveld
Jeugdzaken: vacant

Aantal leden: 72


2005

Team 1 degradeert naar de hoofdklasse. Team 3 promoveert naar de 4e klasse.

Heren 1 en heren 2 behalen de eerste plaats in respectievelijk de B en de C klasse van de herencompetitie.

Karsten van den Berg wordt consulent jeugdzaken.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jorn Aagaard
Vice-voorzitter: Peter den Boer
Secretaris: Rohin Mehra
Penningmeester: Elianne Hulst
Wedstrijdsecretaris: Anouk Hengeveld
Jeugdzaken: Karsten van den Berg

Aantal leden: 72


2006

Team 1 degradeert naar de eerste klasse. Team 2 promoveert naar de tweede klasse, maar wordt bij gebrek aan spelers teruggetrokken. Team 3 degradeert naar de 5e klasse.

Jeugdteam 3 wordt kampioen in de opstapcompetitie.

BC Fly Over organiseert op zaterdag 30 september een Badmintonmarathon, waarvan 2/3 van de opbrengst naar KiKa gaat. De opbrengst is ruim €2500, waarvan ruim €1600 naar KiKa gaat.

Het recreantentoernooi gaat door omstandigheden niet door.

Elianne Hulst treedt af als penningmeester. Zij wordt opgevolgd door Jurgen Duivenvoorden.

Peter den Boer treedt af als vice-voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Niko Koot.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jorn Aagaard
Vice-voorzitter: Niko Koot
Secretaris: Rohin Mehra
Penningmeester: Jurgen Duivenvoorden
Wedstrijdsecretaris: Anouk den Boer
Jeugdzaken: Karsten van den Berg

Lex Visser, Wilfred van Duijne en Pascal v/d Sman treden toe tot de Feestcommissie.

Aantal leden: 79


2007

Het sportgala op 23 maart 2007 wordt georganiseerd door BC Fly Over in samenwerking met de Gemeente Lansingerland en vindt geheel in het teken van de badmintonsport plaats. BETA Badminton Entertainment verzorgt een demonstratie en reikt de prijzen uit.

Op 11 maart 2007 bestaat Badmintonclub Fly Over 20 jaar!

Hidde Duivenvoorden stopt na 10 seizoenen als jeugdtrainer/jeugdbegeleiding.

Jaco van Leeuwen zegt na ruim 20 jaar zijn lidmaatschap op. Jaco en Nikki van Dam stappen uit de promotiecommissie.

Gemmeke Rutten en Janine van Rossum stoppen met het Redactiewerk. Walter Rijnders en Ed Swanborn volgen Gemmeke en Janine als Redactie op.

Gemmeke Rutten en Janine van Rossum stappen uit de Sponsorcommissie.

Pascal v/d Sman stapt uit de Feestcommissie.

Audrey Jager treedt toe tot de Promotiecommissie.

Heren 1 (bestaande uit Walter Rijnders, Arie den Uijl, Ed Swanborn, Roel van Harten en Wilco Bierhuizen) wordt kampioen in de C-klasse.

BC Fly Over komt uit met 4 teams in de regiocompetitie (1e, 5e, 5e en 6e klasse) en 1 team in de najaarsmannencompetitie (C-klasse).

Op zaterdag 13 oktober 2007 vindt het 20-jarig jubileumfeest plaats. Frits Veenman en Pieter van der Ham worden tijdens het jubileumfeest benoemd tot erelid van BC Fly Over.

Op vrijdag 2 november wordt het eerste gezamenlijke Fly Over / PIP toernooi georganiseerd. De organisatie is in handen van Hidde Duivenvoorden namens BC Fly Over en Ronald van Oostrom en John van der Meer namens BBV PIP.

Op maandag 12 november treedt Jurgen Duivenvoorden af als penningmeester. Hij wordt opgevolgd door Odmar van den Berg.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jorn Aagaard
Vice-voorzitter: Niko Koot
Secretaris: Rohin Mehra
Penningmeester: Odmar van den Berg
Wedstrijdsecretaris: Anouk den Boer
Jeugdzaken: Karsten van den Berg

Op vrijdag 30 november vindt het 10e recreantentoernooi plaats. De organisatie is in handen van Niko Koot en Roel van Harten.

Aantal leden per 1-1: 73
Aantal leden per 31-12: 79


2008

Tussen 21 januari en 8 februari vinden de Fly Over Clinics (FOC) plaats op de basisscholen en de middelbare scholen van Bleiswijk. De clinics worden gegeven door Beta Badminton Entertainment (Dennis en Arless Tjin-Asjoe) met ondersteuning van Ruud Roso en diverse vrijwilligers van onze club. In totaal maken ongeveer 1600 leerlingen kennis met de badmintonsport tijdens de reguliere gymlessen.

Op vrijdag 11 april en zaterdag 12 april vond het 20e 3B-Hoektoernooi plaats.

Team 1 (bestaande uit Hidde Duivenvoorden, Peter Wiebenga, Rohin Mehra, Gemmeke Rutten en Janine van Rossum) wordt kampioen in de eerste klasse en promoveert naar de hoofdklasse.

Team 2 (bestaande uit Jorn Aagaard, Wilfred van Duijne, Jim van Elswijk, Audrey Jager en Sandra Brandhorst) wordt kampioen in de vijfde klasse en promoveert naar de vierde klasse.

Heren 1 (bestaande uit Walter Rijnders, Arie den Uijl, Ed Swanborn, Roel van Harten en Wilco Bierhuizen) wordt kampioen in de C-klasse van de najaars herencompetitie.

Jeugdteam 1 (bestaande uit Perry van den Heuvel, Milan Koot, Nick Vollebregt, Leoni Mets, Evelien Weerheim en Janine Vermeulen) wordt kampioen in de E-klasse van de jeugdcompetitie.

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jorn Aagaard
Vice-voorzitter/recreantenzaken: Niko Koot
Secretaris: Rohin Mehra
Penningmeester: Odmar van den Berg
Wedstrijdsecretaris: Anouk den Boer
Jeugdzaken: Karsten van den Berg

In mei 2008 ontvangt BC Fly Over een gift van de Bleiswijkse 2e hands kleding -en speelgoedbeurs. De gift is specifiek voor de jeugd bedoeld. Het bedrag wordt besteed aan badmintontassen voor alle jeugdleden en de aanschaf van o.a. mini-rackets ten behoeve van de jeugdtraining.

Ruud Roso neem met ingang van het seizoen 2008-2009 afscheid als hoofdtrainer. Ruud Roso is 4 seizoenen trainer van BC Fly Over geweest.

Arless Tjin-Asjoe wordt met ingang van het seizoen 2008-2009 de nieuwe hoofdtrainer van de club.

De Sponsorcommissie (Jorn Aagaard en Jim van Elswijk) maken het seizoen 2008-2009 af, vanaf het seizoen 2009-2010 zal Marc van Kleef leiding geven aan een nieuw op te richten commissie.

Bij de JALV treedt Anouk den Boer na 5 jaar als wedstrijdsecretaris af. Haar werkzaamheden worden overgenomen door Hidde Duivenvoorden en Janine van Rossum. Karsten van den Berg begint aan zijn 2e termijn als consulent Jeugdzaken. Secretaris Rohin Mehra treedt na 6 jaar af. Helaas vindt het Bestuur niet direct een opvolger, zodat de taken voorlopig worden verdeeld onder de zittende bestuursleden.

Het Bestuur bestaat vanaf september 2008 uit:

Voorzitter: Jorn Aagaard
Vice-voorzitter/recreantenzaken: Niko Koot
Secretaris: Vacature (1e waarnemer: Odmar van den Berg)
Penningmeester: Odmar van den Berg
Wedstrijdsecretaris: Hidde Duivenvoorden/Janine van Rossum
Jeugdzaken: Karsten van den Berg

De jeugdbegeleiding bestaat vanaf september 2008 uit: Karsten van den Berg (bestuursverantwoordelijke), Rohin Mehra (hoofdtrainer), André van Spengen, Janine Vermeulen, Thierry van den Bosch en Wilfred van Duijne. Laura Storre stopt.

Met ingang van september 2008 wordt de train -en speelgelegenheid voor de jeugd uitgebreid. Naast de zaterdagochtend kan de jeugd nu ook op (de vroege) dinsdagavond terecht.

In oktober 2008 wordt het 2e zgn. Lansingerland Toernooi gehouden. Behalve BC Fly Over en BBV PIP neemt nu ook Nerash hieraan deel.

In november 2008 wordt het 11e recreantentoernooi van BC Fly Over gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het maximum aan deelnemers bereikt.

Aantal leden per 1-1: 79
Aantal leden per 31-12: 94


2009

De groei van BC Fly Over zet door. Op 31 maart 2009 wordt feestelijk stil gestaan bij het bereiken van 100 leden. Nancy Hazebroek wordt als 100ste lid in het zonnetje gezet, De Heraut maakt hierover een mooi artikel. Hierna verschijnen jeugdleden Evelien Weerheim, Femke Radder en Sietske van Dijk, onder begeleiding van Karsten van den Berg, in een programma van Radio Lansingerland. Aan het einde van het seizoen van 2008-2009 staat de teller op 106 leden, waarmee BC Fly Over terug is op het niveau van 1997!

Rohin Mehra behaalt het diploma Sportleider 3, Janine Vermeulen, Karsten van den Berg en Wilfred van Duijne ronden de opleiding Sportleider 2 af.

Heren 2 (bestaande uit Walter Rijnders, Arie den Uijl, Ed Swanborn, Roel van Harten en Wilco Bierhuizen) wordt kampioen in de C-klasse van de voorjaarscompetitie.

Het bestuur blijft ongewijzigd bij de JALV, dus nog steeds geen secretaris. Er zijn besprekingen tussen Nerash/PIP/BC Fly Over, onze vereniging wil samenwerken, de andere clubs gaan echter voor een fusie, waarna BC Fly Over afhaakt.

Het 1e jaarlijkse open jeugdtoernooi van BC TAB Fly Over is op 10 oktober 2009 een feit. Het is meteen een groot succes. De jeugdtoernooicommissie bestaat uit: Rohin Mehra, Dion van Adrichem, Laura Storre, Janine Vermeulen, Thierry van den Bosch en Wilfred van Duijne.

Laura van Harten en Melanie Jonker treden toe tot de promotiecommissie (naast Audrey, Jorn, Niko en Sandra).

Aantal leden per 1-1: 94
Aantal leden per 31-12: 102


2010

Marc van Kleef meldt namens de sponsorcommissie dat TAB (Timar Administraties en Belastingen) met ingang van het seizoen 2010-2011 voor 3 jaar hoofdsponsor wordt van BC Fly Over. Met steun van TAB en Formzet krijgen de leden nieuwe clubshirts voor de duur van twee seizoenen. De club gaat verder onder de naam BC TAB Fly Over.

Thierry van den Bosch volgt Karsten van den Berg op als consulent jeugdzaken. Karsten wordt nu secretaris, zodat het bestuur weer voltallig is. Het Bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Jorn Aagaard
Vice-voozitter: Niko Koot
Secretaris: Karsten van den Berg
Penningmeester: Odmar van den Berg
Wedstrijdsecretaris: Hidde Duivenvoorden/Janine Duivenvoorden
Jeugdzaken: Thierry van den Bosch.

BC TAB Fly Over treedt toe tot het Platform Binnensportverenigingen Lansingerland (PBL).

Aantal leden per 1-1: 102
Aantal leden per 31-12: 100


2011

Seniorenteam 3 wordt in de 6e klasse in dezelfde samenstelling opnieuw kampioen.

Laura van Harten verlaat de promotiecommissie en Thierry van den Bosch treedt terug als consulent jeugdzaken, Janine Vermeulen neemt de functie ad interim over.

Jeugdlid Milan Koot wint op 15-jarige leeftijd het Satelite Seniorentoernooi 2011 bij Conquesto in Zoetermeer (enkelspel, niveau 9).

Regeer Sport wordt voor 3 jaar hoofdsponsor van het open jeugdtoernooi van BC TAB Fly Over.

De fusie tussen Nerash/PIP is voorlopig van de baan. BC TAB Fly Over heeft nog steeds geen intenties tot fusie.

Na 10 jaar (!) wordt Hidde Duivenvoorden als clubkampioen bij het enkelspel voor de competitiespelers afgelost door Rohin Mehra. Laura Storre wordt op 20-jarige leeftijd de clubkampioen bij de dames.

Het bestuur besluit bij wijze van experiment een extra avond (de donderdag) te introduceren voor het komende seizoen (vanaf augustus 2011, Sportpalet, Bleiswijk).

Seniorenteam 1 (Hidde, Janine Duivenvoorden, Gemmeke, Marion, Rohin, Thierry en Peter Wiebenga) krijgt een promotieplaats toegewezen, zodat team 1 in het nieuwe seizoen hoofdklasse gaat spelen. Team 2 en 3 mogen 3e en 4e klasse gaan spelen.

Janine Vermeulen wordt na het interim vervullen van de functie van consulent jeugdzaken bij de JALV officieel verkozen. Jorn Aagaard stopt na 7 jaar (!) als voorzitter en wordt opgevolgd door Niko Koot. André van Spengen volgt Niko op als vice-voorzitter. Karsten wordt herkozen als secretaris. Het Bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Niko Koot
Vice-voozitter: André van Spengen
Secretaris: Karsten van den Berg
Penningmeester: Odmar van den Berg
Wedstrijdsecretaris: Hidde Duivenvoorden/Janine Duivenvoorden
Jeugdzaken: Janine Vermeulen.

In november 2011 vinden voor de derde keer de Fly Over Clinics (FOC) plaats. Dit keer worden de badmintontrainingen tijdens de gymlessen gegeven aan de groepen 3 tot en met 8 van alle Bleiswijkse basisscholen. De clinics worden verzorgd door vrijwilligers van BC TAB Fly Over onder leiding van hoofdtrainer Arless Tjin-Asjoe. In totaal maken bijna 900 leerlingen kennis met de badmintonsport en BC TAB Fly Over.

Aantal leden per 1-1: 100
Aantal leden per 31-12: 101


2012

Mixteam 2 wordt op de laatste speeldag kampioen in de derde klasse. Hiermee hebben Laura Storre, Laura van Harten, Norbert, Milan en Hidde rechtstreekse promotie afgedwongen!

BC TAB Fly Over viert het 25-jarig bestaan als zelfstandige vereniging. De feestcommissie om te zorgen dat dit niet ongemerkt voorbij gaat bestaat uit Audrey, Jorn, Sandra, Melanie Jonker en Niko.
Janine Vermeulen legt wegens privéomstandigheden haar functie als Consulent Jeugdzaken neer. De taken worden onder de rest van het bestuur verdeeld, terwijl wordt gezocht naar een geschikte opvolger.

André van Spengen gaat een nieuwe termijn als vice-voorzitter aan. Odmar van den Berg vervult de ontstane vacature als consulent jeugdzaken. Karsten van den Berg stelt zich beschikbaar als penningmeester. Tot slot wordt Yvonne Aalberts gekozen als secretaris.

Helaas moet Yvonne al snel na het invullen van de rol van secretaris, wegens privéomstandigheden, de functie weer neerleggen. Karsten van den Berg neemt de functie van secretaris ad interim waar.

Het Bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Niko Koot
Vice-voozitter: André van Spengen
Secretaris (a.i.): Karsten van den Berg
Penningmeester: Karsten van den Berg
Wedstrijdsecretaris: Hidde Duivenvoorden/Janine Duivenvoorden
Jeugdzaken: Odmar van den Berg

Aantal leden per 1-1: 101
Aantal leden per 31-12: 104


2013


2014


2015

Het nieuwe jaar begint spannender dan ooit. In januari wordt een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Het belangrijkste onderwerp op de agenda is de huurverhoging per 1 januari 2013 voor de sporthal van 28%. De financiële gevolgen moeten met alle leden worden besproken en in overleg moet de contributie voor de leden worden herzien. Verder staat de moeite om leden te vinden die zich als vrijwilliger willen inspannen voor de vereniging op de agenda. Het gaat met name om kandidaten voor bestuursfuncties, maar ook leden die met commissies het bestuurswerk kunnen verlichten.

Het bestuur brengt tijdens de BALV van 29 januari 3 scenario’s voor aanpassing van de contributie in stemming. Scenario 1 is het scenario “niet doen”, waarbij de vereniging eind 2013 geen middelen meer heeft om de activiteiten voort te kunnen zetten. Scenario 2 is het scenario “alle verhoging in de contributie”, waardoor de contributie snel omhog gaat maar de sport daardoor ook snel erg duur wordt. Tot slot is scenario 3 “actie van alle leden” geformuleerd, waarbij de contributie wel stijgt maar zo redelijk als mogelijk. Hierbij is wel actie van alle leden nodig om initiatieven te ontplooien om extra inkomsten binnen te halen, maar ook om kosten te besparen waar dat mogelijk is. Er wordt met ruime meerderheid gekozen voor het door het bestuur uitgewerkte “scenario 3”.

Tijdens de BALV was ook nog positief nieuws op sportief vlak: mannenteam 1 is kampioen geworden in de B-klasse!

Jorn Aagaard treedt tot het einde van seizoen 2012-2013 toe tot het bestuur om de functie van secretaris ad interim te vervullen.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2013 wordt voor de 25e keer het 3Bhoektoernooi gehouden. Het blijkt een geslaagd en feestelijk weekend. Na vele jaren wordt afscheid genomen van de toernooileiding: Anouk Hengeveld en Maudy den Boer.

In mei 2013 worden zowel het herenteam I in de A-klasse (Jorn, Milan, Peter Wiebenga, Rohin, Thierry en Wilfred) als het herenteam II in de B-klasse (Jim, Odmar, Pascal en Ruud) kampioen!

Bij de clubkampioenschappen 2013 verlengt hoofdsponsor TAB (Erik en Mignon Gielen) het contract met Fly Over voor 3 jaar.

Het Bestuur ziet er ingaande het seizoen 2013-2014 als volgt uit:

Voorzitter: Niko Koot
Vice-voozitter: Carola Runsink
Secretaris: Mignon Gielen
Penningmeester: Karsten van den Berg
Wedstrijdsecretaris: Hidde Duivenvoorden
Jeugdzaken: Odmar van den Berg

Op zaterdag 26 oktober organiseert Fly Over een badmintonmarathon. De opbrengst van 1.700 euro is grotendeels bestemd voor Pink Ribbon.

Op 27 december wordt met medewerking van Fly Over erelid en ex-voorzitter Frits Veenman geridderd voor zijn verdiensten voor Brinkman, de Oranjevereniging en Fly Over.

Aantal leden per 1-1: 104
Aantal leden per 31-12: 93

In april 2014 worden de Fly Over Clinics gehouden op de basisscholen. Onder leiding van Arless Tjin-Asjoe en Cees v.d. Sman maken zo’n 400 kids kennis met badminton.

Op 1 mei 2014 vindt het 10e scholierentoernooi plaats, daarnaast ontvangen wij een gift van de tweedehands kleding -en speelgoedbeurs.

In juni haalt jeugdteam 4 (Beau, Elise, Luuk en Sara Lee) de derde plaats van Nederland in de categorie mix U11.

Bij de JALV nemen de gebroeders Van den Berg afscheid. Cees v.d. Sman is de nieuwe consulent jeugdzaken, Carola Runsink neemt de post penningmeester over en Richard den Hoedt is de nieuwe vice-voorzitter.

Het Bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Niko Koot
Vice-voozitter: Richard den Hoedt
Secretaris: Mignon Gielen
Penningmeester: Carola Runsink
Wedstrijdsecretaris: Hidde Duivenvoorden
Jeugdzaken: Cees v.d. Sman

In oktober bereikt de facebookpagina van Fly Over de mijlpaal van 100 likes.

In december al kroont heren 2 (Ed, Norbert, Perry en Roel) zich tot kampioen in de B-klasse.

Aantal leden per 1-1: 93
Aantal leden per 31-12: 81


2015

Het heren 1 team (Hidde, Milan, Peter en Rohin) worden kampioen in de A-klasse. In maart wordt ook de regiotitel behaald, waarmee het team zich plaatst voor het NK Regioteams in juni.

Lucas Koot wint (samen met Aranka Geene van Pip) op 15-jarige leeftijd het seniorentoernooi bij BC Veglo in Leiden (mix-8).

Beau van der Sman en Elise Manhoudt weten het Regio jeugd Circuit te winnen. Zij kronen zich beiden na een serie van 6 toernooien tot de beste in de jongensenkel J5 en meisjesenkel J5.

In maart staat er een artikel in de Heraut over de oprichting van het Badminton Collectief Lansingerland. Hierin werken Nerash, Pip en Fly Over samen zowel in de belangenbehartiging naar gemeente, Optisport, de badmintonbond als samenwerking in de zin van kennisdeling, stimuleren van toernooideelname, promotie van de badmintonsport.

Diezelfde maand krijgen we het droevige bericht dat Geoffrey Romeijnders is overleden. Geoffrey was al sinds 1999 lid van Fly Over en is slechts 31 jaar geworden.

Vanaf april neemt Wilco Hermus de openstaande functie van vice-voorzitter waar en in mei wordt jeugdteam 2 (Beau, Elise, Matthias, SaraLee en William) eerst kampioen en later ook regiokampioen.

Bij het NK Regioteams in Zutphen is BC TAB Fly Over aanwezig met 2 teams: Jeugdteam 2 en Heren 1. Voor het jeugdteam blijkt de concurrentie te zwaar en eindigt dit avontuur op de zaterdag. Heren 1 haalt de finale tegen BC Doorn welke eindigt in een gelijkspel. De toernooileiding besluit BC Doorn op gamesaldo tot nationaal kampioen uit te roepen, Fly Over moet het doen met de tweede plaats. Na een ingediend protest besluit de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken van Badminton Nederland dat het besluit van de toernooileiding onjuist is geweest en roep Heren 1 alsnog (samen met BC Doorn) uit tot nationaal kampioen!

Bij de clubkampioenschappen wordt feestelijk stil gestaan bij het afscheid van Rohin als jeugdtrainer (na 22 jaar!).

In september 2015 wordt Wilco benoemd tot vice-voorzitter. Het Bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Niko Koot

Vice-voozitter: Wilco Hermus

Secretaris: Mignon Gielen

Penningmeester: Carola Runsink

Wedstrijdsecretaris: Hidde Duivenvoorden

Jeugdzaken: Cees v.d. Sman

In december wordt Heren 1 kampioen in de A-klasse (Benjamin, Hidde, Lucas, Milan, Peter en Rohin).

Aantal leden per 1-1: 81

Aantal leden per 31-12: 78


2016

Fly Over komt tot een belangrijke maatwerkafspraak met de gemeente over de te betalen zaalhuur.

Na vooral spannende wedstrijden tegen USSR (Delft) weet Heren 1 zich opnieuw te kronen tot regiokampioen.

Bij ons eigen 3Bhoektoernooi (senioren) pakt de pas 14 jarige Imme de Wilde de titel in het enkelspel 8 bij de dames.

In mei wordt heren 1 (Benjamin, Lucas, Milan en Rohin) ook kampioen in de voorjaarscompetitie (mannen A).

Het projectplan ‘Badminton in Lansingerland’, geschreven door Cees van der Sman en verder uitgewerkt met Nerash en Pip, ontvangt een donatie van 2.500 euro van het Coöperatiefonds van de Rabobank.

Op 18 en 19 juni 2016 verdedigt heren 1 haar nationale titel in de Mannen A. Rohin, net vader geworden, is niet afgereisd naar Zutphen. In de eerste partij van de eerste poulewedstrijd komt Hidde verkeerd terecht en scheurt zijn achillespees af. Grote schrik bij fans, familie en de rest van het team (Benjamin, Lucas, Milan en Peter). Zonder Hidde weet het team de poulewedstrijden, de halve finale en de finale allemaal met 4-1 te winnen. BC TAB Fly Over is voor de derde keer in haar geschiedenis, na 2003 en 2015, nationaal kampioen!

Bij de clubkampioenschappen 2016 verlengt TAB (Erik en Mignon Gielen) het contract met Fly Over met 3 jaar. Er wordt afscheid genomen van belangrijke clubmensen zoals Peter Wiebenga, Hidde en Janine Duivenvoorden. Ook wordt aandacht besteed aan het vertrek eind september van voorzitter Niko Koot.


2017

Bij de JALV nemen voorzitter Niko en wedstrijdsecretaris Hidde afscheid, zij worden opgevolgd door respectievelijk Roel en Perry. Daarnaast ruilen Cees en Wilco van functie. Het Bestuur ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Roel van Harten

Vice-voozitter: Cees van der Sman

Secretaris: Mignon Gielen

Penningmeester: Carola Runsink

Wedstrijdsecretaris: Perry van den Heuvel

Jeugdzaken: Wilco Hermus

Na het vertrek van Kees Opdenkelder zorgt BC TAB Fly Over dit seizoen zelf voor het beheer van het Sportcafé Rijneveen bij de grote toernooien.

In november vindt het jaarlijkse Lansingerlandtoernooi, het gezamenlijke toernooi van Fly Over, Nerash en Pip, dit keer plaats in Sporthal Rijneveen.

Aantal leden per 1-1: 78

Aantal leden per 31-12: 72

 

In januari behaalt het eerste herenteam (Ed, Norbert, Perry, Roel en Wouter) het kampioenschap in de B-klasse. In de finale van het regiokampioeschap Zuid-West blijkt helaas Bc Schollevaar net te sterk.

Eind februari/begin maart vindt het project BIL (Badminton in Lansingerland) plaats. Onder bezielende leiding van trainer Arless en Cees worden in nauwe samenwerking met Nerash en Pip 2 vormen van badmintonpromotie neergezet. Eerst vinden in heel Lansingerland clinics plaats op de basisscholen. Voorts wordt er tegelijkertijd in de drie kernen een open dag georganiseerd waarbij eredivisiespeler Aram Mahmoud (Almere) een clinic verzorgd. Het project richt zich met name op de ‘nieuwe Nederlander’ en is mede mogelijk gemaakt door steun van het Rabobank Coöperatiefonds.

Beau van der Sman weet de eerste plaats te pakken in het klassement van 6 RJC-jeugdtoernooien in het onderdeel enkelspel U17.

Bij het Formzet BC TAB Fly Over 3Bhoektoernooi behaalt de pas 13-jarige Elise Manhoudt de titel in de damesenkel niveau-8, Roel van Harten wint de titel ME-8, en de eerste plaats in de MD-5 is voor Hidde Duivenvoorden en Milan Koot.

Op Koningsdag zijn Carola en Mignon weer present met een Fly Over kraam in de Dorpsstraat.

Ook in de voorjaarscompetitie is het kampioenschap voor het herenteam van BC TAB Fly Over (B-klasse). Het team bestaat uit: Ed, Norbert, Perry, Roel, Tom en Wouter.

Bij de clubkampioenschappen doet zich een uniek feit voor: alle winnaars zijn nieuw ten opzichte van het vorig jaar. De clubkampioenen heten: Beau (jongensenkel), Ed en Milan (herendubbel competitie), Lente en Hans (dubbel recreanten), Roel (herenenkel competitie), Sara Lee (meisjesenkel) en Wilco (herenenkel recreanten),

Aansluitend aan de clubkampioenschappen viert de club haar 30-jarig bestaan in Sportcafé Rijneveen. Hidde Duivenvoorden wordt hierbij officieel benoemd tot erelid.


2018

Bij de JALV verlaten Cees en Carola het Bestuur, de vacatures worden opgevuld door Ed en Sophie. Het Bestuur ziet er nu als volgt uit: Voorzitter: Roel van Harten Vice-voorzitter: Ed Swanborn Secretaris: Mignon Gielen Penningmeester: Sophie Baradel Wedstrijdsecretaris: Perry van den Heuvel Jeugdzaken: Wilco Hermus

In november vindt het 20e recreantentoernooi van Fly Over plaats. Ook dit jaar goed bezet en in de vertrouwde handen van Roel van Harten en Niko Koot.

Aantal leden per 1-1: 72 Aantal leden per 31-12: 67

In februari overlijdt clubman Cees van der Sman. Uit respect voor zijn betekenis voor Fly Over wordt het eerstvolgende jeugdtoernooi van Fly Over naar hem vernoemd. Op zaterdag 24 maart is het tijd voor de 30e editie van het 3Bhoektoernooi. In de damesdubbel-8 is de winst voor Elise Manhoudt en Lindsey Beernink, de damesenkel-8 wordt gewonnen door Imme de Wilde, en de winst in de herendubbel-6 is voor Hidde Duivenvoorden en Milan Koot. Milan wint ook het enkelspel-6 door zijn broertje Lucas in de finale te verslaan.

Jeugdteam 1, bestaande uit Elise Manhoudt, Beau van der Sman, Gino de Graaf en Lindsey Beernink, wordt kampioen op het hoogste niveau in de jeugdcompetitie (U19-1).

Uit de contacten binnen het Badminton Collectief Lansingerland blijkt dat de drie verenigingen zo hun problemen hebben: teruglopend ledenaantal, oplopende kosten, teruglopende sponsorinkomsten, minder aanbod van vrijwilligers. Bij de JALV van BC Fly Over in oktober 2018 licht het Bestuur toe dat een serieuze verkenning naar een fusie zal worden gedaan. Hiertoe worden diverse gezamenlijke werkgroepen ingesteld. De samenstelling van het bestuur van Fly Over blijft dit seizoen ongewijzigd.

In oktober vindt alweer het 10e jeugdtoernooi van Fly Over plaats, dit jaar uit eerbetoon onder de naam ‘Cees van der Sman jeugdtoernooi’. In de senioren najaarscompetitie speelt Fly Over met 2 mixteams.

Aantal leden per 1-1: 67

Aantal leden per 31-12: 63

2019

Bij ons eigen 3Bhoektoernooi weet Milan in de single-6 en de dubbel-6 (met erelid Hidde) zijn titels te behouden. De pas 15-jarige Sara Lee pakt de titel in het dames enkelspel, de damesdubbel gaat naar Elise en Lindsey. In de mix-8 pakken Ruud en Annemarie Sohier (BC Invictus) de titel.

In april verzorgen Arless, Roel en Wouter badmintonclinics op basisschool De Poort. In het voorjaar behalen Elise, Imme, Lindsey en Sara Lee het kampioenschap in de dames B-klasse.

In juni 2019 vinden bij Fly Over, Nerash en Pip zogenoemde Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen plaats. Hierbij worden de plannen tot een fusie per medio 2020 in stemming gebracht. De ledenvergaderingen stemmen in, zodat er in 2020 1 grote badmintonvereniging voor de gemeente Lansingerland komt.

 

 

 

Top